top of page
台中宜居之最_2-1.png
宏亞建設乘載理想_2-1.png
三個勾_2-1.png
底_3.jpg
國際聚焦科技縱谷_3-1.png
POPULATION GROWTH_3-1.png
28%_3-1.png
數十萬科技新貴_3-1.png
箭頭_3-1.png
NO.1_3-1.png
四個對話框_3-1.png
台中機場小字-02.png
中科兆元科技鏈_4 複本.png
GLOBAL VISION_4 複本.png
經濟動脈同步起飛_4 複本.png
中科增值第一環_5-1.png
GLOBAL VISION_5-1.png
超級戰區房價天花板_5-1.png
西屯60-80萬_5-1.png
中科40-65萬_5-1.png
沙鹿30萬-03.png
龍井35-40萬_5-1.png
底_6.jpg
台灣大道市港一線_6-1.png
ONE AND ONLY_6-1.png
台灣大道_6-1.png
理想國往上拉_6-1.png
好多站_6-1.png
台灣時尚寶座_6-1.png
從七期到家門前_6-1.png
捷運藍線雙捷站_6-1.png
BE THE NEXT_6-1.png
軌道經濟早鳥席_6-1.png
理想國同步享受_6-1.png
底_7.jpg
千坪共好莊園_7-1.png
SHARING VILLAGE_7-1.png
日系最美書店_7-1.png
生活美學三強聯手_7-1.png
日系書店風格選冊_7-1.png
LITTLE LIBRARY_7-1.png
以新型生活型態的提案_7-1.png
木面
宏亞建設18年_8 複本.png
遇見視野跨界大台中_8 複本.png
線上預約 - 宏亞里想國
LOGO_8 複本.png
中科生活圈_8 複本.png
宏亞里想國手繪 去背 女孩騎車.png
中科別墅大樓_8 複本.png
|CONTACT  US|
arrow&v
arrow&v

您所登錄的個人資料將做為以下用途:


(一)本網站所載之相關事項通知
(二)客戶管理與服務
(三)實際
行銷業務推廣內容以現場公布為準

 

※請同意個人資料蒐集聲明事項
 

表單送出後表示您已同意「個人資料蒐集聲明」

接待會館_8 複本.png
導航按鈕_8 複本.png
電話按鈕_8 複本.png

© 2022 宏亞里想國-中科生活圈
沙鹿新案.台灣大道旁「即將公開」
created by 癮房市數位行銷團隊.

bottom of page